reviews2

Management 3.0 är ett nytt sätt att tänka kring ledarskap och företagsstrukturer. Jurgen Appelo, som är det mest kända namnet bakom Management 3.0, säger att det är en ny definition av ledarskap där ledarskapet görs av alla i företaget och inte bara av cheferna, för ledarskapet är för viktigt för att bara vara chefers jobb. I framtiden måste alla i organisationen hjälpas åt att leda varandra och sig själva. Här vill jag berätta lite kortfattat vad det handlar om, men jag börjar med att gå tillbaks till 1800-talet.

Management 1.0

Många organisationer och företag är organiserade i en top-down struktur där ett fåtal personer i toppen har den största makten, de högsta lönerna, de finaste rummen med eget skrivbord och egen anslagstavla och white board. Jag har varit på ställen där det finns mötesrum som bara de högsta cheferna får boka. Rum med den finaste utsikten, det finaste runda bordet och de bekvämaste stolarna. Ett konferensrum garanterat tillgänglig för de ”viktigaste” personerna i toppen. Den större mängden människor däremot, de som finns i botten av strukturen, har mindre ansvar, lägre löner, mindre befogenheter, lägre motivation och idag är det även vanligt att de inte ens har ett eget skrivbord, utan bara en egen korg att bära runt på mellan rummen. Ju längre ned du är i hierarkin desto mindre har du att säga till om.

Responsive image

I de högre delarna av hierarkin finns personer som bestämmer hur personerna längre ned skall arbeta. Ett fåtal smarta har tänkt ut och kommit på en bra process som skall följas och vilka verktyg som skall användas. Man hämtar sedan lämpliga arbetare, ger dem verktygen och stoppar in dem i rätt ”ruta” i processen och säger åt dem att börja jobba. För att ge ett exempel på hur det kan se ut inom mjukvarubranschen så stoppas några personer in i ”Förstudierutan” och några stoppas in i ”Kravspecificeringsrutan” och några i ”Implemnentationsrutan” och ”Testrutan” o.s.v.

Responsive image

Ofta finns även så kallade eskaleringsregler som innebär att om en person längst ned i hierarkin upptäcker ett problem så finns regler som beskriver hur och när detta problem får berättas för cheferna. Jag jobbade på ett ställe där min avdelning hade eskaleringsreglerna upptejpade på en stolpe mitt i rummet. Detta signalerar ju bara att personerna över mig i hierarkin är så viktiga och upptagna med annat att de absolut inte får belastas med mina problem, förutom i nödfall då jag verkligen inte klarar av att lösa problemet själv.

Det ovan beskrivna kallas ibland ”Command-And-Control”-ledarskap eller Taylorism.

Detta sätt att leda kommer från 1800-talet, men trots att det är så gammalt och förlegat så är det ändå en modell som används flitigt runt om i hela världen idag, 200 år senare.

Jurgen Appelo kallar detta för Management 1.0, som han beskriver är ”att göra fel sak genom att behandla människor som kuggar i ett system”. Management 1.0 är kommando-baserat och ger mycket begränsad frihet åt medarbetarna.

Management 2.0

Nästa steg är förbättringsarbeten. Man införde Six Sigma, TQM, CMM osv. Syftet var att få hela organisationen medveten om kvalitetstänket och processen och ständig förbättring. Man började tänka mer på sina medarbetare som fick förmåner, rabattkort, presenter och bonusar. Cheferna började gå utbildningar om hur man blir bättre ledare. Många läste (inklusive jag själv) bästsäljande boken "7 habits of highly effective people". Cheferna ändrade sitt ledarskap och blev ”servent-leaders”. Detta är Management 2.0. Det är jättebra tänkt, jättebra idéer och i helt rätt riktning, men i grunden finns hierarkierna kvar.

Management 2.0 är bara Management 1.0 fast med lite plåster för att åtgärda problemen som finns i det gamla systemet. Men den urgamla hierarkin finns fortfarande där i botten.

Jurgen menar att Management 2.0 är att göra rätt saker men på fel sätt, med goda intentioner men fortfarande med den gamla omoderna top-town hierarkin i grunden.

Management 3.0

Även om många idag arbetar med Management 2.0, som är ett gott steg på vägen, så visar den senast Gallup-undersökningen att endast 13% av de anställda är superglada och känner ett stort engagemang för företaget. 63% av de anställda är likgiltiga och helt oengagerade. De går omkring varje dag och gör sitt jobb, utan att bry sig så mycket. Men mest skrämmande är att hela 24% går omkring och aktivt motarbetar företaget. De pratar helt enkelt "skit" om företaget som de jobbar för. De är helt oengagerade och sura. "Så här kan det ju inte fortsätta att vara", säger vi Management 3.0:are.

Responsive image

– Bristen på engagemang kostar massor av pengar och handlar om ledarskap, säger Janne Björge, vd på Nine Yards. När han gör en överslagsräkning utifrån ett exempel på 1 000 medarbetare som tillsammans kostar cirka 700 miljoner i lönekostnader blir resultatet total förlust på 354 miljoner kronor.

Management 3.0 verkar för att få engagerade glada medarbetare. Sådana medarbetare som inte vill flytta till andra företag. Sådana som säger till sina kompisar att "börja här, för här är spännande och kreativt och vårt företag förändrar världen!".

Man vill lämna synsättet att se medarbetare som kugghjul i en förutbestämd omgivning och istället se hela företagsstrukturen som ett komplext system i en ständigt föränderlig värld. Team och grupper av människor är komplexa system. Den nyligen bortgångna Stephen Hawking sade att 2000-talet kommer att vara komplexitetens århundrade. Idag används komplexitetsteorin inom biologi, ekonomi, sociologi osv. Vi måste börja se organisationer som ett levande komplext system - och inte som maskiner som vi kan styra!

Vi måste bryta de höga hierarkierna i företagen och istället bygga platta nätverksstrukturer. I Management 3.0 gör vi det, och skapar istället strukturer som klarar av den snabbt föränderliga omvärlden som vi har idag eller som vi kommer att mötas av framöver. För 15 år sedan fanns det ingenting som förändrade sig i en exponentiell kurva. Idag ser vi exponentiella kurvor överallt. Allt kan förändras över en natt. Ta Pokemon t.ex. som lyckades ändra beteendet hos miljontals människor runt om i världen. Plötsligt gick ”alla” ut med näsan i telefonen och letade Pokemons. Vi måste ha företagsstrukturer som klarar av snabba förändringar.

Responsive image

I januari 2018 gick klädföretaget Boomerang i konkurs och VD:n uttalade sig och sade att ”vi hade gamla tunga strukturer i kombination med en jättesnabb marknasförändring. Vi hann inte skruva om konceptet tillräckligt snabbt”. Jag tror att vi kommer att få se detta hos fler företag framöver.

Jurgen Appelo kallar detta för Management 3.0. Det är framtidens ledarskap som handlar om att göra rätt saker på rätt sätt för alla medarbetare, och det inkluderar att alla på hela företaget drivs av inre motivation och stort engagemang och alla hjälper till med förbättringar – inte bara toppenskiktet.

I Management 3.0 är alla ansvariga för att bidraga så att hela organisationen/företaget lyckas.